Muzeji Hrvatskog zagorja

Arheološka istraživanja

Početak arheološke djelatnosti u Muzejima Hrvatskog zagorja

[Muzeji Hrvatskog zagorja] 01.01.2006. - 31.12.2014.

Razvoj arheološke djelatnosti u Muzejima Hrvatskog zagorja usko je vezan uz arheološka istraživanja koja započinju 2006. godine prvim terenskim iskopavanjem poduzetim od strane Muzeja, kada je izvršen arheološki nadzor prilikom uvođenja plinskih instalacija u dvorac Veliki Tabor. Brojni pokretni arheološki nalazi iz navedene kampanje postaju osnova za početak stručne obrade trajno pohranjene arheološke građe, što je također stvorilo mogućnost osnivanja prve arheološke zbirke. Istraživanja započeta 2006. godine na lokalitetu dvorac Veliki Tabor nastavljaju se s manjim prekidima do danas, a iskopavanja se provode i na utvrdi Samci na mjestu današnjeg dvorca Oršić u Gornjoj Stubici, te na utvrdi Stari grad u Donjoj Stubici. Istraživanja koja su i dalje u tijeku svake godine obogaćuju muzejski fundus s većom količinom studijske arheološke građe koja se nakon stručne obrade sistematizira u arheološke zbirke pohranjene u Muzeju seljačkih buna i Dvoru Veliki Tabor.Kustos arheoloških zbirki Muzeja Hrvatskog zagorja Ivana Škiljan, dipl. arheol. i povij., viša kustosica