Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

UNESCO-ova radionica o nematerijalnoj baštini

[Muzej "Staro selo"] 20.09.2016. - 23.09.2016.

U sklopu ovogodišnjih Dana europske baštine u Muzeju Mimara održala se radionica, tj. okrugli stol od 20. do 23. 9. 2016. Radionica je održana u organizaciji UNESCO-ova Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu JI Europe i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Stručnjaci iz različitih institucija raspravljali su o provedbi UNESCO-ove Konvencije za nematerijalnu kulturnu baštinu te problemima i dobrim praksama očuvanja nematerijalne baštine u Hrvatskoj. Uz predstavnike iz Ministarstva kulture, Konzervatorskih odjela MK iz cijele Hrvatske, Profesora sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studija etnologije i antropologije Sveučilišta u Zadru, Muzejskih institucija diljem Hrvatske, te predstavnike mnogih udruga koji se bave očuvanjem nematerijalne baštine sudjelovala je i predstavnica Centra za tradicijske obrte i vještine Muzeja „Staro selo“ Kumrovec. U sklopu UNESCO-ve radionice organiziran je i posjet u Lepoglavu na 20. međunarodni festival čipke u sklopu kojih su predstavljene čipke iz devet zemalja Europe gdje su sudionici sudjelovali u radionicama izrade lepoglavske čipke, licitara i predmeta od komušine, rogoza i slame.