Muzeji Hrvatskog zagorja

Izložbe

Izložba Konjićevo novo ruho

[Muzej seljačkih buna] 24.10.2017. - 20.11.2017.

Izložba pod nazivom Konjićevo novo ruho, kao zasebni dio 14. trijenala zagorskog suvenira, nastala je u želji aktualizacije jednog specifičnog segmenta nacionalne kulturne baštine i uspostavljanja dijaloga tradicije sa suvremenošću. nastala je kao nastojanje da se drvene igračke Hrvatskog zagorja sagledaju na nov i drugačiji način te da njihova tradicijska vrijednost bude reinterpretirana umijećem i kreativnošću profesionalnih likovnih umjetnika.

Mala figura konja pokazala se velikim poligonom za raznovrsne ideje i raznolika ostvarenja, zanatsko umijeće i stvaralački potencijal. Drveni konjić je naveo umjetnike da se igraju; sad stoji u novom ruhu, a mi s veseljem svjedočimo onome čemu smo se potajno nadali: neprekinutoj vezi jakog korijenja i plodova suvremenosti.