Muzeji Hrvatskog zagorja

Izložbe

Izložba Uz MIR za mir - Nikola Džaja

[Galerija Antuna Augustinčića] 19.09.2014. - 19.10.2014.

Izložba Uz MIR za mir : Nikola DŽAJA – Salon Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec, 19. rujna – 19. listopada 2014. – povodom Međunarodnog dana mira 21. rujna

Povodom Međunarodnog dana mira, u petak 19. rujna 2014. u 18 sati u Salonu Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu otvarena je izložba akademskog kipara Nikole Džaje.

Nikola Džaja rođen je 13. rujna 1959. u Lištanima (Livno, BIH). Maturirao je na Školskom centru za dekorativnu umjetnost i industrijsko oblikovanje u Splitu 1979. te 1984. diplomirao kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, u klasi prof. Koste Angelija Radovanija. Od 1986. do 1997. predaje na Školi likovnih umjetnosti u Splitu, a od 1994. i na studiju Likovne kulture Sveučilišta u Splitu. Od 1996. je i profesor mentor na međunarodnoj ljetnoj studentskoj kiparskoj školi u kamenu „Montraker“ u Vrsaru. Od njezina osnutka 1997. do danas, predaje na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Godine 1999. izdana mu je knjiga „Tradicionalna obrada kamena klasičnim alatima“. Od 1986. član je HDLU-a, a u više navrata član je predsjedništva HDLU-Split te u jednom mandatu i predsjednik. Izlagao je na petnaest samostalnih i pedesetak skupnih izložaba u nas i inozemstvu. Djela mu se nalaze u javnim prostorima, galerijama i muzejima te u privatnim zbirkama. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih kiparskih simpozija. Autor je više javnih kiparskih radova.

Izložbu realiziramo u okviru dugoročnog programa Uz Mir za mir, povodom Međunarodnog dana mira 21. rujna, a u sklopu kojega predstavljamo kiparske radove koji se referiraju na temu mira. Time na primjeren način pridonosimo širenju mirotvornog duha i omogućavamo komparaciju različitih likovnih govora.

Nikola Džaja pristupa temi mira kroz propitivanje dinamičke povijesne opozicije rata i mira. Kao zreo umjetnik, koji suvereno vlada i vokabularom i sintaksom kiparskog jezika, dvojstvo teme duhovito izražava oponiranjem »tradicionalnog i suvremenog kiparstva«, majstorstva i koncepta. Nepatvorenim i nenametljivim stilom okipotvoruje predmete i opredmećuje kipove, vlastite dakako, postupkom začudnosti. A to sve uz primjerenu dozu dobronamjerne ironije, i prema formi i prema sadržaju. Time publiku stavlja na svojevrsnu muku – da se sama »odredi« i naspram skulpture i naspram ideje, a kroz to i naspram neumitne činjenice rata i mira. No, kao melem na ranu promatrača, izložbi smisleno pridružujemo video film Pasija, kojim se dokumentira kiparski ciklus Križnog puta Nikole Džaje, a koji će nas naposljetku, makar posredno, svojom iskrenošću i uravnoteženošću privesti miru i iskonskoj ideji mira.

Izložba je ostvarena uz potporu Ministarstva kulture RH i Krapinsko-zagorske županije, u suradnji s Kulturnim centrom Klanjec, a može se razgledati do 19. listopada 2014., radnim danom od 8 do 16 sati.

Voditelj GAA:
Božidar Pejković, viši kustos


****
Deplijan izložbe
Pozivnica
Plakat