Muzeji Hrvatskog zagorja

Izložbe

U Galeiji Emanuel Vidović u Splitu otvorena izložba BEZGLASNE INVENCIJE

[Galerija Antuna Augustinčića] 08.09.2017. - 15.10.2017.

Izložba će biti postavljena do 15. listopada 2017. i plod je suradnje između Muzeja Hrvatskog zagorja – Galerije Antuna Augustinčića iz Klanjca i Muzeja grada Splita – Galerije Emanuel Vidović. Uključuje djela Antuna Augustinčića i Božidara Pejkovića, a s njom je Galerija Antun Augustinčić 2006. sudjelovala u 11. muzejskoj edukativnoj akciji Zvuk… Ton… Glas.

Autor Božidar Pejković rekao je da su uspjeli uz njegove Bezglasne invencije donijeti i 17 ‘Augustinčića’ koji su birani isključivo po kriteriju glazbenih tema, a uočava da Augustinčić često koristi motiv gitare.

Antun Augustinčić na izložbi je predstavljen sa 17 skulptura iz fundusa Galerije u Klanjcu. Birane su u skladu s temom (glazba, aktovi i torza), uspijevaju ga predstaviti ne samo kao majstora intimne plastike, napose ženskih aktova i torza, nego i kao vrsnog portretista i podsjetiti da se radi o jednom od najvećih hrvatskih kipara 20. stoljeća.

U sklopu svečanosti otvorenja nastupile su gitaristice Antonija Škorput i Sara Šimetin s Bachovim invencijama.