Muzeji Hrvatskog zagorja

Stručni i znanstveni skupovi

Znanstveni skup Juraj Rattkay (1613.-1666.) i njegovo doba

[Dvor Veliki Tabor] 27.10.2016. - 28.10.2016.

U povodu 350. obljetnice smrti hrvatskog povjesničara Jurja Rattkaya Velikotaborskog, Odjel za hrvatski latinitet i Odjel za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijesne znanosti zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor organizirali su znanstveni skup Juraj Rattkay (1613.-1666.) i njegovo doba, koji se održao u Zagrebu (Hrvatski studiji, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj) i Velikom Taboru 27. i 28. listopada 2016.

Rattkayevo važno djelo, ali i njegov buran i nadasve zanimljiv život, već su bili predmetom znanstvenoga interesa, a dvadesetak priloga koji će biti prezentirani na skupu donose nove spoznaje i interpretacije ne samo o osobi Jurja Rattkaya iz biografskog, vojnopovijesnog, crkvenopovijesnog, književnoteorijskog, teološkog, latinističkog i drugih kutova gledanja, već se bave i najrazličitijim aspektima njegova životnog konteksta, od općih prilika u onodobnoj Habsburškoj Monarhiji, preko stanja u školstvu, zagrebačkom kaptolu, Vojnoj krajini, Slavoniji i Srijemu, do položaja žena te arhitekturnih, restauratorskih i arheoloških tema. Tako se Juraj Rattkay precizno postavlja u svoje vrijeme i prostor, bez kojih bi slika o njemu ostala nejasna i nepotpuna.

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP
JURAJ RATTKAY
(1613.-1666.) I NJEGOVO DOBA

PROGRAM
Četvrtak, 27. listopada 2016.
Hrvatski studiji – dvorana ''Zagreb''
9:00 Otvaranje skupa
9:30 – 10:50 O Rattkayu i njegovu vremenu (I. dio)
11:10 – 12:30 O Rattkayu i njegovu vremenu (II. dio)
12:30 – 13:15 Promocija knjige Juraj Rattkay: Memoriaregumetbanorum (2. izdanje) i otvorenje prigodne izložbe o obitelji Rattkay
14:45 – 16:05 Rattkay kao pisac
16:25 – 17:45 Osvrt na teme iz Rattkayeve povjesnice

Petak, 28. listopada 2016.
Dvor Veliki Tabor, Desinić
10:00 – 10:30 Pozdravni govor
10:30 – 12:10 Velikotaborski osvrti na Rattkaya
Zatvaranje skupa
12:15 – 13:30 Stručni razgled Velikog Tabora

ORGANIZATOR
Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
SUORGANIZATORI
Hrvatski institut za povijest
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti
Muzeji Hrvatskoga zagorja (Dvor Veliki Tabor)

Organizacijski odbor:
izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković (predsjednica)
doc. dr. sc. Šime Demo, doc. dr. sc. Branka Grbavac, doc. dr. sc. Ivana Jukić, dr. sc. Iva Kurelac, doc. dr. sc. Maja Matasović, dr. sc. Ivana Škiljan, dr. sc. Lucija Krešić (tajnica)

Zagreb – Veliki Tabor – 27. i 28. listopada