Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Craftattract - tradicijski obrti kao atrakcije za kulturni turizam

[Muzej "Staro selo"] 01.10.2014. - 31.10.2014.

CRAFTATTRACT- Tradicijski obrti kao atrakcije za kulturni turizam / „Tekstilno rukotvorstvo - tradicija koja živi“

Pod pokroviteljstvom Foruma slavenskih kultura i domaćina projekta Craftatract- tradicijski obrti kao nove atrakcije za kulturni turizam, u Muzeju Hercegovine u Mostaru održan je međunarodni skup pod nazivom „Tekstilno rukotvorstvo - tradicija koja živi“.

U sklopu projekta organiziran je okrugli stol na temu “Uloga muzeja u očuvanju izvornih tradicionalnih znanja i vještina u tekstilnom rukotvorstvu“ na kojem je voditeljica Centra za tradicijske obrte i vještine Muzeja „Staro selo“ Kumrovec Tihana Kušenić predstavila rad centara, a stručnjaci iz ostalih zemalja partnera na projektu prezentirali jedan segment nematerijalne baštine svoga kraja koji se odnosi na tekstilno rukotvorstvo. Na skupu su sudjelovali i predstavnici resornih Ministarstava Bosne i Hercegovine.

U Centru za kulturu u Mostaru otvorena je i međunarodna izložba na kojoj su sudjelovali Etnografski muzej iz Beograda, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej Hercegovine u Mostaru te Muzej „Staro selo“ Kumrovec sa izložbom pod nazivom Tekstilno rukotvorstvo Hrvatskog zagorja autorice Anite Paun-Gadža. Uz izložbu članica Udruge Stubička baština predstavila je vez karakterističan za Donju Stubicu.