Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna predstavljeni u dvorcu Rakičan

[Muzeji Hrvatskog zagorja] 27.08.2021.

Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna predstavljeni su u dvorcu Rakičan u okviru gradskog sajma i obiteljskog popodneva koji je organizirao RIS dvorac Rakičan, jedan od partnera na projektu Living castles – Mreža “živih” dvoraca kao oblik održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa. Za djecu su na događanju organizirane različite radionice, a u jednoj su mogli izraditi vlastitog dvorskog duha po uzoru na maskotu projekta, dvorskog duha, koji ih je iznenadio svojom posjetom. Uz Muzeje Hrvatskog zagorja i RIS dvorac Rakičan, na projektu sudjeluju ZRS Bistra Ptuj (Ptujski dvorac), Razvojna agencija Savinjske regije (Celjska utvrda),

Slovenia Explorer, Gradski muzej Varaždin (Stari grad Varaždin), Muzej Međimurja Čakovec (Stari grad Čakovec), a vodeći partner je Međimursko veleučilište u Čakovcu. Partneri projekta posjetiteljima su na sajmu predstavili prekogranični turistički proizvod, Doživite prekogranične tajne dvorca - Bajkovitih sedam i osmišljenu prekograničnu avanturističku ponudu.