Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Kuburaši- čuvari tradicije pucanja iz povijesnog oružja

[Muzej "Staro selo"] 11.11.2020. - 11.12.2020.

U izložbenom prostoru Muzeja "Staro selo" Kumrovec od 11. listopada 2020.g. posjetitelji muzeja mogu razgledati izložbu Kuburaši- čuvari tradicije pucanja iz povijesnog oružja, autorice Anite Paun-Gadža, više kustosice muzeja „Staro selo“ Kumrovec. Zbog aktualne epidemiološke situacije izložbu započinjemo bez otvorenja.

Na izložbi su predstavljena kuburaška društva s područja Hrvatskog zagorja poznatog po njegovanju tradicije Uskrsnog pucanja iz kubure, pištole,, te pojedina društva koja djeluju u drugim dijelovima Republike Hrvatske. Osim priče o povijesti pucanja i običajima vezanim za pucanje ispričane na panoima, posjetitelji mogu vidjeti izložene predmete koje kuburaška društva koriste prilikom manifestacija i raznih drugih događanja vezanih za ovaj segment nematerijalnog kulturnog dobra. Običaj Uskrsnog pucanja prvotno je zaživio u pregradskom kraju, koji je u srednjem vijeku pripadao kostelskom vlastelinstvu. Dolaskom obitelji Keglević 1523. u Hrvatsko zagorje grad Kostel postaje glavno središte grofova Keglević. U čast Kristovog uskrsnuća Petar Keglević naoružanu stražu slao je u crkvu Sv. Mirka gdje su oni probdjeli noć s Velike subote na Uskrs čuvajući Isusov grob. U nedjelju nakon izlaska iz crkve vojnici su pucali iz kubura i tako slavili radost Isusova uskrsnuća.

Nakon odlaska Keglevića, običaj Uskrsnog pucanja iz kubure s vremenom prihvaćaju i tadašnji stanovnici Kostela. Zahvaljujući njihovoj upornosti i uspješnom svladavanju prepreka običaj se održao sve do današnjih dana, a njegovu ulogu u očuvanju tradicije Hrvatskog zagorja prepoznalo je i Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je 2012.godine običaju dodijeljeno svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra.