Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Muzej "Staro selo" Kumrovec na redovnoj konferenciji europskog društva Muzeja na otvorenom u Norveškoj

[Muzej "Staro selo"] 22.08.2015. - 27.08.2015.

Predstavnice Muzeja Hrvatskog zagorja ravnateljica Vlasta Krklec i kustosica Centra za tradicijske obrte i vještine Muzeja „Staro selo“ Kumrovec Tihana Kušenić sudjelovale su na 27. međunarodnoj konferenciji Europskog društva muzeja na otvorenom (ICOM AEOM)od 22. do 27. kolovoza 2015.Muzej „Staro selo“ Kumrovec od 1999.godine poznat je na europskoj sceni muzeja na otvorenom,a kustosice muzeja su redovni članovi ove međunarodne asocijacije.
Program konferencije odvijao se na dvije lokacije. Prvi dio u muzeju na otvorenom Maihaugen u Lillehammeru, a potom u Norsk Folkemuseum-u (Norveški muzej narodne baštine).
Predstavnice Muzeja Hrvatskog zagorja sudjelovale su u radnom djelu konferencije koja uključuje raspravu u radnim skupinama. Tematika nematerijalne baštine i njeno očuvanje u muzejima na otvorenom zajednička je okosnica svih muzeja koja uvijek predstavlja neiscrpan izvor inspiracije za muzejski rad na lokalnim i međunarodnim projektima.
Na generalnoj skupštini Europskog društva muzeja na otvorenom najavljena je zajednička kandidatura Muzeja „Staro selo“ Kumrovec i Muzeja „Staro selo“ Sirogojno (Srbija) za domaćinstvo konferencije ICOM AEOM-a za 2021.godinu.
Tijekom konferencije uspostavljen je kontakt i sa kolegama muzejske struke iz vaneuropskih zemalja-sudionika na konferenciji: Amerika (ALHFAM - Association For LivingHistory, Farm&Agricultural Museums), Kanada (Upper Canada Village), Australija (Muzej na otvorenom i povijesni park Sovereignhill) i Japan (Muzej na otvorenom Edo-Tokyo).
Slijedeće godine održat će se svečana konferencija Europskog društva muzeja na otvorenom u Belgiji u muzeju Bokrijk kojom će se obilježiti jubilarni 50. godišnji rad ove asocijacije na koju su pozvani i predstavnici Muzeja „Staro selo“ Kumrovec.