Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Raspored prikaza tradicijskih obrta u Muzeju „Staro selo“ Kumrovec tijekom srpnja 2018.g.

[Muzej "Staro selo"] 02.06.2018. - 30.06.2018.

Raspored prikaza tradicijskih obrta u Muzeju "Staro selo" Kumrovec za srpanj 2018.

1.7.- Pletenje košara, Ivan Piljek i Tkanje, Barbara Mišak
7.7.- Kovački obrt, Božidar Kopun i Tradicijske drvene igračke, Ivana Šuštić
8.7.- Izrada nakita od krep papira, Ana Čižmek i Tradicijske drvene igračke , Zvonimir Majdak
14.7.- Pletenje košara, Rudolf Žlender i Kožarstvo, Ivan Novosel
15.7.- Lončarstvo, Ankica Kovačić i Licitari, Božica Jakšić
21.7.- Pletenje košara, Rudolf Žlender i Izrada nakita od krep papir Ana Čižmek
22.7.- Pletenje košara, Ivan Piljek i Našivavanje, Oroslavski vez
28.7.- Tradicijske drvene igračke; Marija Kunić i Kovački obrt,Franjo Mišak
29.7.- Licitari, Božica Jakšić i Kožarstvo, Ivan Novosel