Muzeji Hrvatskog zagorja

Edukacija

Raspored prikaza tradicijskih obrta u Muzeju Staro selo tijekom lipnja

[Muzej "Staro selo"] 07.06.2014. - 29.06.2014.

7. lipanj - subota
- kožarstvo, izrada dječjih igračaka i tamburica, kovački obrt, tkanje, lončarstvo

8. lipanj – nedjelja
- kovački obrt - BOŽIDAR KOPUN
- licitarski obrt

14. lipanj – subota
- lončarstvo – ANKICA KOVAČIĆ

15. lipanj – nedjelja
- izrada dječjih drvenih igračka – LOVRO FIJAN

21.lipanj – subota
- izrada dječjih igračaka - MARIJA KUNIĆ

22. lipanj – nedjelja
- izrada dječjih tamburica - MAJDAK ZVONKO

28. lipanj – subota
- izrada cvijeća od kreppapira - ANKICA ČIŽMEK

29.lipanj – nedjelja
- tkanje na tkalačkom okviru - ANDREA BELOŠEVIĆ