Muzeji Hrvatskog zagorja

Edukacija

Rattkayeva lađa stigla do Meksika – djeci dodijeljene nagrade uz Međunarodni dan muzeja

[Dvor Veliki Tabor] 18.04.2018. - 18.05.2018.

Dodjelom nagrada djeci koja su sudjelovala u 23. EMA-i i radionicom izrade glinenih kaleža obilježen je Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja 2018. u Dvoru Veliki Tabor.
Kako je ovogodišnja muzejsko-edukativna akcija imala za temu „lađu“ tako je i Dvor Veliki Tabor svoje male i malo veće posjetitelje poveo na put do Meksika, lađom kojom je putovao i slavni misionar, kartograf i etnograf, Ivan Rattkay, čiji su roditelji živjeli u dvoru iznad Desinića.
Uz pomoć 10 interaktivnih panoa igrači su se upoznavali s detaljima iz života Ivana Rattkaya, a u pronalasku točnih rješenja zadataka sa panoa pomagao im je i plakat s odgovorima i prikazom lađe iz 17. stoljeća uz pomoć kakve je, vjerojatno, putovao i sam Rattkay.
Djeca koja su tijekom održavanja 23. EMA-e, od 18. travnja do 18. svibnja 2018. godine rješavala zadatke na panoima trebala su, između ostalog, crtati indijanca Tarahumaru, kao i lađu na kojoj bi sami plovili. Svi crteži Tarahumara i fotografije lađica koje su postavljali na facebook stranici Dvora Veliki Tabor ušli su u nagradnu igru, a uz Dan muzeja komisija sastavljena od muzejskih djelatnika izabrala je najuspješnije crtače, te osigurala nagradne pakete. Nagrade, koje će djeci biti poslane poštom, dobili su: Heda Dunđerović iz Osijeka, Toma Dadić iz Zagreba (3.c razred), te Luka Motušić (6 god.) iz Umaga - za crteže indijanaca iz zajednice Tarahumara.
Najljepšu lađicu na panou nacrtala je Jana Žerjav iz Huma na Sutli. Njezinu i ostale lađice sa panoa mogu se vidjeti na https://www.facebook.com/DvorVelikiTabor/
Čestitamo nagrađenima, a svima koji su se igrali (bilo je oko 300 djece i njihovih roditelja) zahvaljujemo na dolasku u Dvor Veliki Tabor.
Radionicu „Rattkayeva lađa do Meksika gađa“ osmislila je i realizirala muzejska pedagoginja Kristina Pavlović.
Panoe i letak dizajnirali su profesor Borjan Komarica i učenici ŠUDIGO iz Zaboka u suradnji s kojima je 23. EMA u Dvoru Veliki Tabor i realizirana.