Muzeji Hrvatskog zagorja

Kurija Razvor

O kuriji
Kurija Razvor spomenik je kulture RH, upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-2305 (temeljem Rješenja o zaštiti od 8.11.2005. Klasa UP: 12-08/05-06/1262, UrBroj: 532-04-01-1/4-05-2) u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja.

Muzej ljubavnih legendi i priča
Muzej ljubavnih legendi i priča u kuriji Razvor bit će dokaz da je moguće svježom idejom u cijelosti zasnovanoj na nematerijalnoj baštini napraviti veliki javni učinak. Predviđeno je uređenje kurije u atraktivan ambijent u kojem će posjetitelji prepoznati dio vlastitih života. U sklopu projekta je zamišljena i suradnja s filmskim sektorom.
Osnovni resurs nije samo veliko bogatstvo nematerijalne baštine kroz bogati fond legendi i priča iz Hrvatske, nego i golema količina književnih djela, pjesničkih djela, glazbenih i likovnih djela o toj temi. Predviđa se stalni postav, povremene izložbe, pokretne izložbe, radionice, manifestacije te uključenost i interaktivnost same publike.

Postav u Kuriji bit će dio Muzeja Hrvatskog zagorja koji nadopunjuje i razrađuje nematerijalnu baštinu regije temeljenu na usmenoj predaji i književnosti.