Muzeji Hrvatskog zagorja

Kurija Razvor

O kuriji
Kurija Razvor spomenik je kulture RH, upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-2305 (temeljem Rješenja o zaštiti od 8.11.2005. Klasa UP: 12-08/05-06/1262, UrBroj: 532-04-01-1/4-05-2) u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja.