Muzeji Hrvatskog zagorja

Forum slavenskih kultura

Pod pokroviteljstvom međunarodne zaklade Forum slavenskih kultura (FSK) Muzeji Hrvatskog zagorja realiziraju brojne aktivnosti. Jedan su od najaktivnijih partnera u mreži Foruma.

Projekti koje Muzeji implementiraju unutar mreže ili sudjeluju kao partneri:

CRAFTATTRACT
MOJ PORTRET ZA MUZEJ
KARNEVAL - KRALJ EUROPE

CRAFTATTRACT

Središnji projekt koji provode Muzeji je CRAFTATTRACT u okviru kojeg su uspostavili mrežu partnerstva u regiji jugoistočne Europe. Ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja Goranka Horjan i voditeljica Muzeja „Staro selo“ Kumrovec Branka Šprem Lovrić te kustosica Centra za nematerijalnu baštinu Tihana Kušenić koordiniraju program s partnerima iz nekoliko zemalja.

Potpisana partnerstva na projektu:

Muzejske ustanove iz Hrvatske:

Etnografski muzej, Zagreb
Etnografski muzej Istre, Pazin
Muzej grada Iloka, Ilok
Informatička firma: Link2, Zagreb
Muzej Moslavine, Kutina

Muzejske ustanove i fakultet iz Slovenije:

Pokrajinski muzej Murska Sobota, Murska Sobota
Fakultet za turistične študije, Univerza na primorskem, Portorož
Javni zavod Kozjanski park, Podsreda

Muzejske ustanove i fakultet iz Srbije:

Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno
Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog univerziteta u Beogradu
Etnografski muzej, Beograd
Narodni muzej „Zaječar“, Zaječar

Muzejske ustanove iz Bosne i Hercegovine:

Muzej Hercegovine, Mostar
Muzej Republike Srpske, Banja Luka

Muzejske ustanove iz Makedonije:

N. U. Zavod i muzej, Bitola
N. U. Zavod i muzej, Ohrid

Muzejska ustanova iz Bugarske:

Etnografsko-arhitektonski kompleks EMO – Etar, Gabrovo

Muzejska ustanova iz Egipta:

Dječji centar civilizacije i kreativnosti, Kairo

MOJ PORTRET ZA MUZEJ

U sklopu aktivnosti mreže u 2012., realizirana je izložba dječjih crteža Moj portret za muzej, a koordinator projekta bio je Davorin Vujčić, viši kustos Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu. Međunarodna izložba uključila je i crteže djece iz Klanjca i Kumrovca kojima su Muzeji Hrvatskog zagorja predstavljali Hrvatsku u projektu te sudjelovali na završnoj izložbi u svibnju 2012. u sjedištu UNESCO-a u Parizu.

Projekt Moj portret za muzej pokrenut je na inicijativu Foruma slavenskih kultura (FSK), međunarodne zaklade osnovane 2004. u Ljubljani s ciljem razvoja kulturne suradnje između zemalja čiji stanovnici govore jednim od slavenskih jezika. Članice FSK (Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina te Poljska i Češka kao promatrači) surađuju osobito u području jezika, kulture, umjetnosti, obrazovanja i komunikacija, u uvjerenju da je pozitivan i dobrodošao svaki oblik suradnje čiji je cilj očuvanje nacionalnih jezika i autentičnih nacionalnih kultura u globalizirajućem svijetu.

U 2012. naglasak je bio na povezivanju baštine koja se čuva u muzejima i novih naraštaja. Kroz niz različitih muzejsko-pedagoških radionica, djeca predškolskog i školskog uzrasta iz zemalja članica upoznala su se s portretima u svojim muzejima te izrađivala autoportret, Moj portret za muzej. Svaka od zemalja članica s deset je odabranih crteža sudjelovala na završnoj izložbi u izložbeno-galerijskom prostoru UNESCO-a u Parizu.
Uz dječje crteže snimljen je i videozapis nastupa svih sudionika pariške izložbe te dokumentarni film Moj portret za muzej (produkcija Top Mag d.o.o. iz Zagreba) koji prati provedbu projekta u Hrvatskoj.

KARNEVAL - KRALJ EUROPE

Projekt Karneval kralj Europe je projekt EU realiziran u sklopu programa Kultura 2007. – 2013. Njegov nastavak je predviđen kao model za prezentaciju teme u regiji budući da je u sklopu njega nekoliko članica odradilo gotovo sve segmente potrebne za predstavljanje. Na temu karnevala planira se postav izložbe u UNESCO-u u Parizu na proljeće 2014.

Voditeljica projekta je Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica iz Etnografskog muzeja u Zagrebu, a suradnica je Goranka Horjan, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja.

www.fsk.si