Muzeji Hrvatskog zagorja

Dokumenti

Vizija kulturne ustanove

Muzeji Hrvatskog zagorja kao viziju imaju demokratski uređeno društvo u kome će muzeji kontinuirano doprinositi međusobnom razumijevanju i razvoju putem odgovornog korištenja prirodne i kulturne baštine. Odgovornost muzeja u suvremenom društvu proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okruženje, posebno u rješavanju globalnih pitanja i problema koji postaju i lokalno relevantni.

Misija Muzeja Hrvatskog zagorja

Poslanje Muzeja Hrvatskog zagorja jest razvoj svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kome djeluje. Oslanjajući se na ICOM-ovu definiciju muzeja, brigom za kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatskoga zagorja Muzeji osiguravaju razmjenu informacija i protok znanja neophodan za razumijevanje čovjeka i društva. Kompleksan ustroj muzeja omogućuje međusobnu razmjenu iskustva, vještina, znanja i ideja i putem tog učenja kroz zajedništvo potiče se regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki, Muzeji ostvaruju opću viziju i poslanje realizacijom svojih godišnjih i višegodišnjih planova rada.

Statut i Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja

Statut Muzeja Hrvatskog zagorja
Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja 2016. - 2019.

Godišnja izvješća o radu Muzeja Hrvatskog zagorja

Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2016. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2015. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2014. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2013. godinu
Poslovni plan redovne i posebne djelatnosti MHZ-a za 2013. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2012. godinu

Financijska planovi

Obrazloženje financijskog plana redovne i programske djelatnosti 2018.-2020.
Financijski plan redovne i programske djelatnosti za 2018. godinu
Financijski plan redovne i programske djelatnosti za 2017. godinu
Muzeji Hrvatskog zagorja - Financijski plan za poslovnu godinu 2016.


Financijska izvješća

Financijski izvještaji proračunskog korisnika za 2017. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu
Rebalans I za 2017 - Muzeji Hrvatskog zagorja
Rebalans II za 2016 - Muzeji Hrvatskog zagorja
Rebalans Plana nabave za poslovnu godinu 2016. - Muzeji Hrvatskog zagorja
Rashodi Muzeja Hrvatskog zagorja za 2016. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. g.
Godišnji financijski izvještaj za 2015. g.
Realizacija proračuna za 2015. g.
Bilješke uz financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. g.

Odluke
Cijene ulaznica u primjeni od 1. siječnja 2018. godine