Muzeji Hrvatskog zagorja

Dokumenti

Vizija kulturne ustanove
Muzeji Hrvatskog zagorja kao viziju imaju demokratski uređeno društvo u kome će muzeji kontinuirano doprinositi međusobnom razumijevanju i razvoju putem odgovornog korištenja prirodne i kulturne baštine. Odgovornost muzeja u suvremenom društvu proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okruženje, posebno u rješavanju globalnih pitanja i problema koji postaju i lokalno relevantni.

Misija Muzeja Hrvatskog zagorja
Poslanje Muzeja Hrvatskog zagorja jest razvoj svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kome djeluje. Oslanjajući se na ICOM-ovu definiciju muzeja, brigom za kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatskoga zagorja Muzeji osiguravaju razmjenu informacija i protok znanja neophodan za razumijevanje čovjeka i društva. Kompleksan ustroj muzeja omogućuje međusobnu razmjenu iskustva, vještina, znanja i ideja i putem tog učenja kroz zajedništvo potiče se regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki, Muzeji ostvaruju opću viziju i poslanje realizacijom svojih godišnjih i višegodišnjih planova rada.

Statut i Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja
Statut Muzeja Hrvatskog zagorja
Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja 2021. - 2023.

Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2023. godinu

Upravno vijeće
Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

***
Financijski planovi
Plan rashoda za 2024. godinu
Plan rashoda za 2025. godinu
Plan rashoda za 2026. godinu

Financijska izvješća
Financijski izještaji Muzeja Hrvatskog zagorja za 2023. godinu. (.xlsx)
Bilješke uz financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.
Odluka o raspodjeli rezultata

Planovi javne nabave
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za 2024. godinu - 5. izmjena i dopuna
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za 2024. godinu - 4. izmjena i dopuna
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za 2024. godinu - 3. izmjena i dopuna
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za 2024. godinu - 2. izmjena i dopuna
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za 2024. godinu - 1. izmjena i dopuna
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za 2024. godinu

Izvješće o isplatama – po Naputku
Izvješće o isplatama - siječanj 2024.
Izvješće o isplatama - veljača 2024.
Izvješće o isplatama - ožujak 2024.
Izvješće o isplatama - travanj 2024.
Izvješće o isplatama - svibanj 2024.
Izvješće o isplatama - lipanj 2024.

Odluke i pravilnici
Odluka o radnom vremenu za posjetitelje od 1. 11. 2023. do 31. 10. 2024. godine
Odluka o cijenama ulaznica, stručnih vodstava, on line vodstvima i muzejsko edukativnih radionica od 1. 1. 2024. godine
Odluka o cijeni najma prostora u komercijalne svrhe, snimanje i fotografiranje Muzeja Hrvatskog zagorja
***
Pravilnik o provedbi postupaka zapošljavanja
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o korištenju službene elektroničke pošte i interneta
Pravilnik o korištenju službene elektroničke i računalne opreme
Odluka o korištenju video nadzora
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu privatnosti radnika
Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Odluka o imenovanju povjerenika radnika za zaštitu na radu

***
ARHIVA - DOKUMENTI MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA