Muzeji Hrvatskog zagorja

Fotografiranje i snimanje

Fotografiranje i snimanje digitalnog ili video materijala

Fotografiranja i snimanja video ili digitalnog materijala na području ustrojbenih jedinica Muzeja Hrvatskog zagorja (osim u Muzeju Krapinskih neandertalaca) dopušteno je samo za privatne potrebe, bez prava na objavljivanje.

U Muzeju Krapinskih neandertalaca u Krapini fotografiranja i video snimanja
nisu dopuštena.

Odluka o cijeni najma prostora u komercijalne svrhe, snimanje i fotografiranje Muzeja Hrvatskog zagorja