Muzeji Hrvatskog zagorja

Postupci jednostavne nabave

Postupci jednostavne nabave - pozivi za nadmetanje
2022.
7.1.2022.
Predmet nabave: Rekonstrukcija i dorada vanjske rasvjete u Muzeju krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-4/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-4/22
Poziv za dostavu ponude JN-4/22
Troškovnik JN-4/22
Rok za dostavu ponuda: 17. siječnja 2022. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-4/22

7.1.2022.
Predmet nabave: Održavanje i korištenje informacijskog sustava za prodaju i kontrolu ulaznica, eTicket sustava u Muzejima Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: JN-3/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-3/22 (s troškovnikom)
Poziv za dostavu ponude JN-3/22
Rok za dostavu ponuda: 17. siječnja 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-3/22.

***
ARHIVA - POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE