Muzeji Hrvatskog zagorja

Postupci jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

***
Postupci jednostavne nabave - pozivi za nadmetanje
2022.
25.10.2022.
Predmet nabave: Izrada projekta foto naponske elektrane za vlastitu potrošnju (s izmjenom glavnog projekta i građevinske dozvole za rekonstrukciju i nadogradnju Muzeja krapinskih neandertalaca u Krapini)
Evidencijski broj nabave: JN-24/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-24/22
Poziv za dostavu ponude JN-24/22
Rok za dostavu ponuda: 2. studenoga 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-24/22

22.9.2022.
Predmet nabave: Popravak i zamjena dotrajale ograde na nalazištu "Hušnjakovo"
Evidencijski broj nabave: JN-17/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-17/22
Poziv za dostavu ponude JN-17/22
Rok za dostavu ponuda: 3. listopada 2022. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-17/22

19.8.2022.
Predmet nabave: Studija izvodljivosti/CBA analiza Visitor service centra u Muzeju krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-23/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-23/22
Poziv za dostavu ponude JN-23/22
Rok za dostavu ponuda: 30. kolovoza 2022. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-23/22

18.8.2022.
Predmet nabave: Zamjena pokrova na krovištima zgrada narodnog graditeljstva 43/44s u Muzeju "Staro selo"
Evidencijski broj nabave: JN-6/2022
Rok za dostavu ponuda: 29. kolovoza 2022. godine do 14.00 sati
Odluka o početku postupka javne nabave JN-6/22
Poziv za dostavu ponude JN-6/22
Troškovnik
Rješenje, Konzervatorski odjel u Krapini
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-6/22

11.7.2022.
Predmet nabave: Dobava, izvedba i montaža visećih svjetlećih lampi
Evidencijski broj nabave: JN-5/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-5/22
Poziv za dostavu ponude JN-5/22
Prilog 4 - Troškovnik JN-5/22
Rok za dostavu ponuda: 21. srpnja do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-5/22

11.7.2022.
Predmet nabave: Rekonstrukcija i popravak sustava slabe struje za video nadzor Muzeju „Staro selo“
Evidencijski broj nabave: JN-21/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-21/22
Poziv za dostavu ponude JN-21/22
Prilog 4 - Troškovnik JN-21/22
Rok za dostavu ponuda: 21. srpnja do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-21/22

11.7.2022.
Predmet nabave: Video nadzor stalnog postava i vanjskog područja Muzeja krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-12/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-12/22
Poziv za dostavu ponude JN-12/22
Troškovnik s tehničkim specifikacijama JN-12/22
Rok za dostavu ponuda: 21. srpnja do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-12/22

9.6.2022.
Predmet nabave: Izrada i postava drvenih klupa u Muzeju krapinskih neandertalaca, CPV 45421000
Evidencijski broj nabave: JN-18/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-18/22
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-18/22
Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2022. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-18/22

9.6.2022.
Predmet nabave: Izvedba rasvjetnih sustava u Dvoru Veliki Tabor (kula B i D), CPV: 31527260-6
Evidencijski broj nabave: JN-10/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-10/22
Poziv za dostavu ponude JN-10/22
Prilog 4 - Troškovnik JN-10/22
Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2022. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-10/22

7.6.2022.
Predmet nabave: Nabava računala i računalne opreme
Evidencijski broj nabave: JN-22/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-22/22
Poziv za dostavu ponude JN-22/22
Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-22/22

***
ARHIVA - POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE