Muzeji Hrvatskog zagorja

Postupci jednostavne nabave

Postupci jednostavne nabave - pozivi za nadmetanje
2022.
9.6.2022.
Predmet nabave: Izrada i postava drvenih klupa u Muzeju krapinskih neandertalaca, CPV 45421000
Evidencijski broj nabave: JN-18/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-18/22
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-18/22
Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2022. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-18/22

9.6.2022.
Predmet nabave: Izvedba rasvjetnih sustava u Dvoru Veliki Tabor (kula B i D), CPV: 31527260-6
Evidencijski broj nabave: JN-10/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-10/22
Poziv za dostavu ponude JN-10/22
Prilog 4 - Troškovnik JN-10/22
Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2022. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-10/22

7.6.2022.
Predmet nabave: Nabava računala i računalne opreme
Evidencijski broj nabave: JN-22/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-22/22
Poziv za dostavu ponude JN-22/22
Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-22/22

***
ARHIVA - POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE