Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur. broj: 01-426/24
U G. Stubici, 16.7.2024.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa


Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u UJ Galerija Antuna Augustinčića
1) Kustos pripravnik - 1 izvršitelj/ica


Preuzmite: JAVNI NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja
ravnatelj:
Jurica Sabol