Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja na određeno vrijeme (Ur. broj: 01-161/23 od 3.3.2023.) bit će u srijedu, 29. ožujka 2023. godine u prostorijama uprave Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64. Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će obavješteni o terminu dolaska na razgovor.

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur. broj: 01-161/23
U G. Stubici, 3.3.2023.

Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22) i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Klasa: 112-01/23-01/0037, Ur. broj: 532-02-01/1-23-02, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

1. prodavač/vodič - 6 izvršitelja/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika (4 izvršitelja - UJ Muzej krapinskih neandertalaca, 1 izvršitelj - UJ Dvor Veliki Tabor, 1 izvršitelj - UJ Muzej "Staro selo").

2. vrtlar/domar - 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: NKV/SSS, položen ispit vozača B kategorije, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (1 izvršitelj - UJ Muzej krapinskih neandertalaca).

3. čistačica - 3 izvršitelja/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: NKV, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (1 izvršitelj - UJ Muzej krapinskih neandertalaca, 1 izvršitelj - UJ Muzej seljačkih buna, 1 izvršitelj za Muzej "Staro selo".)

PREUZMITE: Javni poziv - natječaj

Ravnatelj
Jurica Sabol