Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Ur. broj: 01-100/24
U G. Stubici 12. 2. 2024.

Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, 112-01/24-01/0033, Ur.broj: 532-02-01/1-24-02 od 1. veljače 2024. g., ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa


Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

UJ Dvor Veliki Tabor
1. Kustos - 1 izvršitelj/ica


UJ Muzej krapinskih neandertalaca
1. Kustos pedagog - 1 izvršitelj/ica


UJ Muzej "Staro selo"
1. Kustos - 1 izvršitelj/ica


Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica
1. Viši stručni računovodstveno-knjigovodstveni suradnik - 1 izvršitelj/ica


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnatelj:
Jurica Sabol

Natječaj možete preuzeti OVDJE.