Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

4.4.2022.
Intervju s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja na neodređeno vrijeme za radno mjesto kustosa/ice (ur. broj: 01-176/22) bit će u petak, 08. travnja 2022. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica. Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će obavješteni mailom o terminu dolaska na razgovor.

1.4.2022.
Intervju s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za prodavača/vodiča i vrtlara/domara (ur. broj: 01-177/22) bit će u utorak, 05. travnja 2022. godine u Muzeju „Staro selo“ u Kumrovcu. Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će obavješteni mailom o terminu dolaska na razgovor.

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur. br. 01-176/22
U Gornjoj Stubici, 21. 3. 2022.

Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Klasa: 112-01/22-01/0149, Ur. broj: 532-02-01/1-22-02, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

Natječaj
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme


1. kustos/ica - 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - studij povijesti (VSS) ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika i temeljna informatička osposobljenost i vještine. Položen stručni ispit za zvanje kustosa ili obaveza polaganja ispita u zakonski predviđenom roku.

Preuzmite: Natječaj

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur. br. 01-177/22
U Gornjoj Stubici, 21. 3. 2022.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Klasa: 112-01/22-01/0143, Ur. broj: 532-02-01/1-22-02, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

Natječaj
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme


1. prodavač/vodič - 3 izvršitelja/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika;

2. vrtlar/domar - 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: NKV/SSS, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Preuzmite: Natječaj