Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
U G. Stubici, 26.9.2023.

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1) muzejski tehničar - 1 izvršitelj/ica

„Intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja na neodređeno vrijeme (Ur. broj: 01-480/23 od 30.8.2023.) bit će u petak, 29. rujna 2023. godine u prostorijama Muzeja krapinskih neandertalaca, Šetalište Vilibalda Sluge bb, Krapina.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će obavješteni o terminu dolaska na razgovor.“


***


Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur. broj: 01-480/23
U G. Stubici, 30.8.2023.

Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske Klasa: 112-01/23-01/037, Urbroj: 532-02-01/1-23-04 od 22. 8. 2023. g., ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme


1) muzejski tehničar - 1 izvršitelj/ica

Preuzmite: JAVNI NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Muzeji Hrvatskog zagorja
ravnatelj:
Jurica Sabol

***


Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur. broj: 01-405/23
U G. Stubici, 5.7.2023.

Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
1) administrator - blagajnik - prodavač
- 1 izvršitelj/ica (UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić)

Preuzmite: JAVNI NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Muzeji Hrvatskog zagorja
ravnatelj:
Jurica Sabol

Odluka o izboru i prijemu radnika u radni odnos na radno mjesto administratora-blagajnika-prodavača

***


Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur. broj: 01-404/23
U G. Stubici, 5.7.2023.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22) i članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa


Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u UJ Dvor Veliki Tabor
1) Kustos pripravnik - 1 izvršitelj/ica,


Preuzmite: JAVNI NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave javnog natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja
ravnatelj:
Jurica Sabol

Odluka o izboru i prijemu radnika u radni odnos na radno mjesto kustosa pripravnika