Muzeji Hrvatskog zagorja

Uvid u muzejsku građu

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, člankom 63. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja i internim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Hrvatskog zagorja.

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja, u publicističke svrhe, te za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe. Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu njezino korištenje u komercijalne svrhe uređuje se posebnim ugovorom između muzeja i zainteresirane strane, sukladno općima aktima muzeja i posebnim propisima. Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Hrvatskog zagorja

Cjenik usluga uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Muzeja Hrvatskog zagorja

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Muzeja Hrvatskog zagorja (.docx format)
Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Muzeja Hrvatskog zagorja (.pdf format)

Zahtjev se podnosi:
Pisanim putem na adresu:
Muzeji Hrvatskog zagorja
Samci 64, 49245 Gornja Stubica
Elektroničkom poštom na adresu: mhz@mhz.hr
Telefonom na broj: ++385 (0) 49 587 889
Telefaksom na broj: ++385 (0) 49 587 885